Sprawy Pracownicze

Img

Jeśli jesteś pracownikiem i masz konflikt z pracodawcą, bądź jeśli jesteś pracodawcą i pozwał Cię pracownik – zwróć się do naszej Kancelarii. Świadczymy pomoc prawną na etapie zarówno nawiązania stosunku pracy poprzez opracowywanie i opiniowanie umów o pracę jak i na etapie sporów przed Sądem Pracy m. n. dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia, kar porządkowych, odszkodowań za wypadki przy pracy.

Celem uzyskania dalszych informacji o świadczonej przez nas pomocy prawnej zapraszamy do skontaktowania się z biurem Kancelarii. Kontakt