Sprawy Rodzinne

Img

Ze względu na specyfikę spraw rodzinnych, które dotyczą najbardziej osobistych sfer życia prywatnego naszych Klientów, sprawy te traktowane są w Kancelarii priorytetowo. Radca Prawny Natalia Świerczewska w szczególności zajmuje się sprawami:
- rozwód i separacja
- władza rodzicielska
- alimenty na dzieci i małżonka
- ustalenie kontaktów z dzieckiem
- ustalenie ojcostwa

Celem uzyskania dalszych informacji o świadczonej przez nas pomocy prawnej zapraszamy do skontaktowania się z biurem Kancelarii. Kontakt