Sprawy Karne

Img

Radca Prawny Natalia Świerczewska reprezentuje swoich Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego: w postępowaniu przygotowawczym, w tym w postępowaniach aresztowych, w postępowaniu sądowym jak i w postępowaniu wykonawczym (m.in. warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary).

Kancelaria świadczy również pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem i dochodzi roszczeń odszkodowawczych z tytułu nawiązki i obowiązku naprawienia szkody.

Celem uzyskania dalszych informacji o świadczonej przez nas pomocy prawnej zapraszamy do skontaktowania się z biurem Kancelarii. Kontakt